Grunna Koronatid, er Frivilligsentralen diverre stengd til vi får klarsignal å opna for aktivitetar

Aldersgruppe: For alle

Frivilligsentralen er diverre stengd fram til 1. juni.Kan nåast på telefon 916 72 910

Vi kjem til å ha ulike aktivitetar der vi ikkje treng å vera inne i huset.

Desse vert annonsert etterkvart som dei er klar. 

2022 © Os frivilligsentral i Hordaland