Bli frivillig

Kven kan vera frivillig?

Du som vil bruka fritida di til å hjelpa andre.
Du som er pensjonist og tykkjer dagane vert litt lange.
Du som er ung og vil auka din livserfaring gjennom kontakt med andre menneske.
Du som er arbeidssøkjar og ønskjer å gjera noko positivt i ei vanskeleg jobbsøkingstid.
Du som ønskjer å væra medmenneske.

Døme på oppgaver kan væra: Turven, besøksvenn, aktivitetsven, handlehjelpar, leksehjelpar, reservebesteforeldre, datahjelp, hagehjelp, hjelp til småreperasjonar, snømåking, halda kurs i noko du kan og vil læra andre m.m.

Tida du vil bruka, og kva du vil bidra med, bestem du sjølv. Vi inngår ikkje nokon langsiktige avtaler, men tykkjer du arbeidet er gjevande, er du velkommen til å vera med så lenge du sjølv ønskjer det.


Ta kontakt om dette er interessant for deg, og vi kan møtast. 

epost: thh@bjornafjorden.kommune.no

sjå og facebook: Os frivilligsentral i Hordaland

Tlf. 56575263  mobil 91672910. mellom kl. 08.00 - 15.00

2022 © Os frivilligsentral i Hordaland