OS-Frivilligsentral

Velkommen til Os frivilligsentral Vil du bruka litt av tida di saman med andre? Vil du treffa nye menneske? Vil du vera med å setja dine og andre sine idéear ut i livet?

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpa.

Frivilligsentralen er ein stad der gleda over å bruka deg sjølv, og sjå at andre vert glade.

Det er kun fantasien som setter grenser for kva som kan gjerast innafor frivillige tenester.

2022 © Os frivilligsentral i Hordaland